Медия Бокс ООД

Рекламни Материали

Адрес

ул. Дунав 44
София,
087-8958261
contact

Социални профили

Допълнителна информация

За фирмата: Фирма Медия Бокс ООД е в категория Рекламни Материали София, Фирми в

Описание

УСЛУГИ
Безадресно разпространение на рекламни брошури по пощенски кутии
Раздаване на рекламни материали на ръка
Поставяне на листовки на паркирани автомобили
Разлепване на плакати и стикери
Адресно разпространение на промоционални бройки вестници и списания, бюлетини, подаръци и др.
2006 г. с основна цел адресно и безадресно разпространение на рекламни материали, продиктувана от завишеното търсене на услугата. Стремим се към достигане високо ниво на организационна ефективност и капацитет, с което да посрещаме високите изисквания на клиентите си.

ПРИОРИТЕТИ
За нас КАЧЕСТВОТО е основен приоритет. Натрупаният дългогодишен опит на всички ръководни и изпълнителски звена при организиране и реализиране на рекламни кампании осигурява на партньорите ни най-висок процент рекламен контакт, възможности за регионално таргетиране и насоченост, оптимизация на разходите и качество, гарантирано от постоянно упражняван контрол и изисквания за отчетност.

КАПАЦИТЕТ
Поддържаме разпространителска мрежа, която обхваща всички по-големи градове на страната. Мобилни екипи осигуряват разпространението за населени места с по-малко от 10 000 жители. Към октомври 2017 г. сме разпространили 3 380 000 броя брошури в 156 градове и села и с общо тегло над 175 тона.

ПЛАНИРАНЕ
При планиране изпълнението на рекламна кампания предоставяме на клиента възможности за консултации по отношение на броя достъпни пощенски кутии за дадено населено място, времето за таргетиране на районите, в зависимост от сроковете за изпълнение, както и за начина на изпълнение, съобразен с вид и формат на рекламните материали, характера на кампанията и условията за района.

КОНТРОЛ
Упражняваме контрол на две нива - върху работата на разпространнителите и тази на проверяващите ги отговорници, които отчитат ежедневно напредъка на изпълнението. На клиента се предоставя гарфик за изпълнение, което му дава възможност да извършва независими проверки на всеки етап от кампанията.

ОТЧЕТНОСТ
Поддържаме постоянен контакт с клиента и предоставяме ежедневно междинни отчети за актуализации и промени в графика за изпълнение, ако има такива. След приключване на рекламната кампания клиента получава окончателен отчет, който съдържа информация за броя разпространени рекламнни материали по райони и квартали за всяко населено място.

ЛОЯЛНОСТ
Лоялността към партньорите ни е наложила фирмена политика, която ни задължава да не работим едновременно с повече от един представител на даден бранш.

Пишете отзив за фирмата

To write a review, you must login first.